ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: ULEIURI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ULEIURI SI UNSORI;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data si ora pentru depunerea ofertelor 11.03.2014, ora 10:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 357698/21.02.2014.
Relatii: Tel. 0244/543001, Fax. 0244/513228.