ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Furnizarea de Autobuze urbane

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: 15 buc. autobuze de 12 metri pentru transportul urban, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa organizata prin mijloace electronice;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 17.02.2014, ora 16:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 148157 / 27.11.2013.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro