ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII: PLATA CALATORIEI PRIN SMS


Natura serviciilor ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte a serviciului de plata prin SMS pentru cumpararea calatoriei cu mijloacele de transport ale lui SC Transport Calatori Express SA Ploiesti;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 04.12.2013 ora 12:00;
Ofertele se transmit prin fax la nr. 0244513228.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244543001, 0244543751 int122 .