ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PNEURI DE CAMERE, BENZI JANTA SI JANTE


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: PNEURI DE CAMERE, BENZI JANTA SI JANTE:
• anvelope126 buc;
• camere aer106 buc;
• banda jantã 102 buc;
• jante 6 buc, grupate in 9 loturi.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online;

Data Limita pentru depunerea ofertelor: 06.11.2013 ora 16:00 SEAP;

Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 147386/21.10.2013.
Relatii: Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro.