ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Furnizarea de Motorina Euro V

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Furnizarea de Motorina Euro V si alimentarea autovehiculelor achizitorului printr-o statie de distributie punsa la dispozitie, de catre furnizor, in incinta achizitorului;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 12.11.2013, ora 10:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 147060 / 09.10.2013.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro