ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE:PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU SI BMC PROBUS 215 SCB


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU SI BMC PROBUS 215 SCB.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: LICITATIE DESCHIS√ PRIN MIJLOACE ELECTRONICE;
Data limita pentru depunerea ofertelor 21.10.2013 ora 1600 IN S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 146959/02.10.2013
Relatii: Tel.: 0244/543751 int. 122; Fax.: 0244/513228, email: gheorghe.oancea@ratph.ro