ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PIESE DE SCHIMB PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN N6121

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: PIESE DE SCHIMB PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN N6121
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: LICITATIE DESCHISA
Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.04.2013, ora 10:00
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 16.04.2013, ora 11:00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare 142736/26.03.2013
Relatii: Tel. 0244/543751 Int 122 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro