ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: ULEIURI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ULEIURI
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 04.04.2013, ora 15:00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 344253 / 25.03.2013.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro