INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : ULEIURI SI UNSORI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ULEIURI SI UNSORI
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cere de oferte;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 20.02.2013, ora 10:00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 20.02.2013, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatie de participare nr 342286 / 31.01.2013
Relatii: Tel. 0244/543751 Int 111; Fax. 0244/513228, achiziti@ratph.ro