ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PIESE DE SCHIMB PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru troleibuze Neoplan
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 30.10.2012, ora 10:00, in SEAP

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 139535 / 10.10.2012.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro