ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PIESE DE SCHIMB PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Achizitie pneuri 11.00 R 20 M + S, camere aer si benzi janta(talonete) 11.00 R 20 si pneuri 315/80 R 22.5
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online
Termen limita pentru depunerea ofertelor: 22.10.2012, ora 16:00, in SEAP

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 139319/02.10.2012
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro