ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PIESE DE SCHIMB MAN

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuzale Man SL222/223
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 27.07.2012, ora 16:00, in SEAP

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 137241 / 06.07.2012.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro