ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE :PNEURI SI JANTE TUBELESS DESTINATE ECHIPARII AUTOVEHICULELOR DETINUTE DE RATP PLOIESTI


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona ACHIZITIA DE PNEURI SI JANTE TUBELESS DESTINATE ECHIPARII AUTOVEHICULELOR, DETINUTE DE RATP PLOIESTI:

-18 pneuri, 26 jenti tubeless, grupate in 4 loturi

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data Limita pentru depunerea ofertelor: 18.04.2012, ora 10:00 La Registratura RATP Ploiesti;
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: R.A.T.P. Ploiesti Gageni nr. 88, 18.04.2012, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , Invitatia de participare nr 323574/05.04.2010 sau
Relatii: Tel. 0244/543751, int.122 ; Fax. 0244/513228, e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro