ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PNEURI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: PNEURI DE SARCINA MICA SI MARE , CAMERE SI BENZI JANTA:
-942 buc. anvelope;
-260 buc. camere aer;
-260 benzi janta grupate in 19 loturi .

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa
Data Limita pentru depunerea ofertelor: 29.11.2011, ora 10:00 la registratura RATP Ploiesti.
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: R.A.T.P. Ploiesti Gageni nr. 88, 29.11.2011, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 131463/09.11.2011.
Relatii: Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro