ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : RULMENTI

Obiectul contractului: Achizitie de Rulmenti;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 10.08.2011, ora 10:00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 10.08.2011, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr.307366 / 27.07.2011.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro