ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE :
ACUMULATORI -12V/75Ah; 12V/150Ah; 12V/180Ah, 12V/225Ah -Obiectul contractului: Achizitie de ACUMULATORI

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 12.07.2011, ora 10.00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 12.07.2011, ora 11.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 301773 / 28.06.2011
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro