ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : GARNITURI DE FRANA

Obiectul contractului: Achizitie de Garnituri de frana;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 12.04.2011, ora 10.00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 12.04.2011, ora 11.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr. 286764 / 01.04.2011
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro