ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : TABLA

Obiectul contractului: ACHIZITIE TABLA
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cere de oferte prin mijloace electronice (on-line)
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 11.04.2011, ora 15.00
Data limita pentru evaluarea ofertelor: 14.04.2011, ora 18.00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro / Cereri de Oferte/ Invitatia de participare nr. 286453/31.03.2011.
Relatii: Tel. 0244/543751 Int 122 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro