ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : P N E U R I


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona:
- ANVELOPE 100X20 188 BUC;
- Camere aer 1100x200 204 BUC;
- Banda janta1100x20 200 BUC;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line);
Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.02.2011, ora 16.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 03.03.2011, ora 18.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 115404/11.02.2011.
Relatii: Tel. 0244/543751, int.122 ; Fax. 0244/513228, e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro