ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: CARBURANT PENTRU AUTOVEHICULE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Motorina Euro 5 si benzina fara plumb cu punerea la dispozitie a unui echipament de stocare.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2010, ora 16.00, in SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 108158/22.09.2010.
Relatii: Tel.: 0244/543001; Fax: 0244/513228; Mail: achizitii@ratph.ro