ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE IKARUS

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze IKARUS
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line)
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 04.10.2010, ora 16.00, in SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 107895/15.09.2010.
Relatii suplimentare: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mail: achizitii@ratph.ro.