ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : ANVELOPE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ANVELOPE PENTRU AUTOVEHICULE
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: LICITATIE DESCHISA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE(ON-LINE);
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 25.08.2010, ora 16.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 30.08.2010, ora 18.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 105370/04.08.2010.
Relatii: Tel. 0244/543751,int 122 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro