ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : RULMENTI

Obiectul contractului: Achizitie de Rulmenti;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 15.07.2010, ora 10.00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 15.07.2010, ora 11.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr.259048 / 01.07.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro