ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : ANVELOPE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ANVELOPE
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie Deschisa prin mijloace electronice (on-line);

Data si ora pentru depunerea ofertelor: 14.07.2010, ora 16.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 19.07.2010, ora 18.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 102848/24.07.2010.
Relatii: Tel. 0244/543751 int 122; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro