ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZELE MAN

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuzele Man SL 222, 223
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line)
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 08.07.2010, ora 16.00, in SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 102355/08.07.2010, http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro