ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: ACUMULATORI

Obiectul contractului - achizitie de acumulatori dupa cum urmeaza:
- 12VX75Ah;
- 12VX150Ah;
- 12VX180Ah.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 23.06.2010, ora 10,00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 23.06.2010, ora 11,00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 256535 / 10.06.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro