ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PNEURI PENTRU AUTOVEHICUL

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona:
Anvelope 8,5R17,5 60
Anvelope 1200R20 8
Anvelope 235/75R15 2
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferte on-line
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 07.06.2010, ora 1500, in SEAP

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 253754 / 25.06.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro