ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : MIXTURA ASFALTICA

Obiectul contractului: Achizižie de ,, ASFALT CALD ”
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 06.05.2010, ora 10.00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 06.05.2009, ora 11.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr. 249110 / 26.04.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro