ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : TABLA

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: TABLA
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cere de oferte prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 07.04.2010, ora 15.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 12.04.2010, ora 18.00;

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 243588/11.03.2010.
Relatii: Tel. 0244/543751 Int. 122; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro