ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PIESE DE SCHIMB BMC

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: PIESE SI COMPONENTE AUTO (MECANICE SI ELECTRICE) PENTRU AUTOBUZE BMC PROBUS 215-SCB
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 06.04.2010, ora 16.00, in SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 96377 / 19.03.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro