ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : TABLA

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: TABLA
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cere de oferte prin mijloace electronice (on-line)
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 22.03.2010, ora 15.00
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 26.03.2010, ora 18.00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 243588/11.03.2010.
Relatii: Tel. 0244/543751 Int 122; Fax. 0244/513228, mail: gheorghe.oancea@ratph.ro