ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : BANDAJE TRAMVAI TATRA KT4D

Obiectul contractului: Achizitie de Bandaje tramvai TATRA KT4D
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 11.03.2010, ora 10.00
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 11.03.2009, ora 11.00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 242333/25.02.2010.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro