ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : ANVELOPE ,CAMERE DE AER SI BENZI JANTA

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ANVELOPE 1100 R 20, CAMERE AER 1100 X20 SI BENZI JANTA 1100 X 20.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line).
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 09.02.2010 ORA 16.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 11.02.2010 ORA 16.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 93237/19.01.2010
Relatii: Tel. 0244/543001, Fax. 0244/513228, mail: gheorghe.oancea@ratph.ro