ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA PENTRU VANZAREA BUNURILOR SCOASE DIN FUNCTIUNE

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti, str.Gageni, nr.88, tel.0244-543.001, fax 0244-513.228, organizeaza in ziua de 25.01.2010, ora 11.00, la sediul societati, in conformitate cu H.G nr.841/23.10.1995 anexa 2 modificata si completata prin H.G. nr.966/1998, licitata publica deschisa cu strigare pentru valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune:
-Autovehicolul Microbuz ISUZU PH-61-RTP, nr. Inv. 3021 pret 180.000,00 RON;
-Remorca nr. PH-8-AVI, nr. Inv 2879 prež 12.000,00RON.
Inscrierile participantlor pentru licitatie se vor face prin corespondenta letrica, fax, (in care scop veti publica datele specifice unitati noastre) sau prin depunerea documentelor la registratura Regiei.
La licitata publica deschisa cu strigare pentru valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functune poate participa orice persoana fizica sau juridica potential cumparatoare, care prezinta, pana la data tinerii sedintei de licitate, urmatoarele documente:
- chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria institutiei publice;
- copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comertului si codul fiscal, pentru persoanele juridice romane, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
Documentele de participare la licitata de vanzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatei de vanzare a bunurilor. Taxa de participare este de 100,00lei (nerambursabila) ce se va depune pana la ora deschiderii licitatei la casieria Regiei, impreuna cu taxa de garante care este 10% din valoarea optunii (rambursabila dupa incheierea licitatiei pentru cei necastigator iar pentru castigator dupa semnarea contractului de vanzare – cumparare si achitarea integral a pretului adjudecat al bunului in cadrul licitatiei.)
In caz de neadjudecare licitata se va repeta la data de 01.02.2010 ora 11,00 si 08.02.2009 ora 11,00 in acelasi loc.
Bunurile care fac obiectul licitatei pot fi vazute la sediul RATP-Ploiesti.