ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : ANVELOPE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: ANVELOPE
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cere de oferte prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 12.11.2009, ora 15.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 16.11.2009, ora 18.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 232755/29.10.2009.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro