ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZELE BMC 215 SCB

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuzele BMC 215 SCB;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 10.11.2009, ora 16.00;
Data si ora pentru evaluarea ofertelor: 16.11.2009, ora 18.00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 88565/14.10.2009
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro