ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : PIESE SCHIMB INSTALATIE GPL

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru instalatiile alimentare cu GPL ale autobuzelor
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta prin mijloace electronice (on-line)
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 19.10.2009, ora 15.00
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 19.10.2009, ora 18.00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr.229978 / 08.10.2009.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro