ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: MOTORINA SI BENZINA

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona:
Motorina Euro 5 2000000 litri;
Benzina fara plumb 10000 litri.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa on-line
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 08.10.2009, ora 16 00, in SEAP

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 86284 / 12.09.2009.
Relatii: Tel. 0244/543001 ; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro