Membrii in Consiliul de Administratie:


-VARLAN ALEXANDRU - PRESEDINTE CA - Click aici pentru CV
-GRIGORE GABRIEL - MEMBRU - Click aici pentru CV
-DOBRESCU CATALIN - MEMBRU - Click aici pentru CV
-ION MARIA ARGENTINA - MEMBRU ADMINISTRATOR PROVIZORIU - Click aici pentru CV
-VANE ALEXANDRU FLORIN - MEMBRU ADMINISTRATOR PROVIZORI - Click aici pentru CV


Declaratii 2013:

Paul Florina - Presedinte CA

Gorneanu Violeta - membru CA

Anghel Paul - membru CA

Ionica Ion - membru CA

Marius Maselusa - membru CA

Declaratii 2014:

Paul Florina - Presedinte CA

Gorneanu Violeta - membru CA

Anghel Paul - membru CA

Ionica Ion - membru CA

Marius Maselusa - membru CA


Declaratii 2015:

Ionica Ion - Presedinte CA

Iacob Oana Cristina- membru CA

Anghel Paul - membru CA

Iordache Marian- membru CA

Marius Maselusa - membru CA


Declaratii 2016:

Mantoiu Anabell Olimpia - membru provizoriu CA

Varlan Alexandru- membru provizoriu CA

Aldescu Aurora - membru provizoriu CA

Sechel Adrian - membru provizoriu CA

Tudora Dorin - membru provizoriu CA

Declaratii 2017:

Varlan Alexandru- presedinte CA

Mantoiu Anabell Olimpia - membru CA

Tanase Ana Maria Carmen - membru CA

Jianu Florin - membru CA

Aldescu Aurora - membru CA

Tudora Dorin -incheiat mandat membru CA

Sechel Adrian - incheiat mandat membru CA

Croitoru Georgeta Daniela - inceput mandat membru provizoriu CA

Croitoru Georgeta Daniela - declaratie rectificativa inceput mandat membru provizoriu CA
Declaratii 2018:

Vlad Costel Catalin - inceput mandat membru CA

Jianu Florin - incetat mandat membru CA

Ene Constantin Roland Dorian - inceput mandat membru CA

Croitoru Georgrta Daniela - incetat mandat membru CA

Varlan Alexandru - membru CA

Varlan Alexandru - declaratie rectificativa membru CA

Tanase Ana Maria Carmen - membru CA

Aldescu Aurora - membru CA

Vlad Catalin - membru CA

Ene Constantin Roland Dorian - membru CA

Ene Constantin Roland Dorian - incetat mandat membru CA

Serbinov Ioana Geanina - inceput mandat membru provizoriu CA
Declaratii 2019:

Dobrescu Catalin - inceput mandat membru CA

Varlan Alexandru - presedinte CA

Aldescu Aurora - membru CA

Tanase Ana Maria Carmen - membru CA

Dobrescu Catalin - membru CA

Vlad Costel Catalin - membru CA
Declaratii 2020:

Varlan Alexandru - Presedinte CA

Tanase Ana Maria Carmen - membru CA

Aldescu Aurora - membru CA

Vlad Costel Catalin - membru CA

Dobrescu Catalin - membru CA
Declaratii 2021:

Varlan Alexandru - Presedinte CA

Varlan Alexandru - incetat mandat Presedinte CA

Varlan Alexandru - inceput mandat Presedinte provizoriu CA

Saraev Alexandrescu Daniel-Mihai - inceput mandat membru provizoriu CA

Saraev Alexandrescu Daniel-Mihai - membru provizoriu CA

Saraev Alexandrescu Daniel-Mihai - incetat mandat membru provizoriu CA

Minca Serban Dan - inceput mandat membru provizoriu CA

Minca Serban Dan - membru provizoriu CA

Vlad Costel Catalin - membru CA

Vlad Costel Catalin - incetat mandat membru CA

Vlad Costel Catalin - inceput mandat membru provizoriu CA

Niculcea Valentin - inceput mandat membru provizoriu CA

Niculcea Valentin - membru provizoriu CA

Aldescu Aurora - membru CA

Aldescu Aurora - incetat mandat membru CA

Dobrescu Catalin - membru CA

Dobrescu Catalin - incetat mandat membru CA

Tanase Ana Maria Carmen - membru CA

Tanase Ana Maria Carmen - incetat mandat membru CA

Ionita Florin Vasile - membru CA inceput mandat

Varlan Alexandru - incetat mandat Presedinte provizoriu CA

Varlan Alexandru - inceput mandat Presedinte CA

Minca Serban Dan - incetat mandat membru provizoriu CA

Minca Serban Dan - inceput mandat membru CA

Vlad Costel Catalin - incetat mandat membru provizoriu CA

Vlad Costel Catalin - inceput mandat membru CA

Niculcea Valentin - incetat mandat membru provizoriu CA

Niculcea Valentin - inceput mandat membru CA

Declaratii 2022:

Varlan Alexandru - Presedinte CA

Ionita Florin Vasile - membru CA

Minca Serban Dan - membru CA

Vlad Costel Catalin - membru CA

Niculcea Valentin - membru CA

DA Dobrescu Catalin inceput mandat

DI Dobrescu Catalin inceput mandat

Declaratii 2023:

Varlan Alexandru - Presedinte CA

Ionita Florin Vasile - membru CA

Ionita Florin Vasile - membru CA (rectificativa)

Vlad Costel Catalin - membru CA

Niculcea Valentin - membru CA

Dobrescu Catalin -membru CA

Grigore Gabriel - inceput mandat membru CA

Ionita Florin Vasile - incetare mandat membru CA

Vlad Costel Catalin - incetare mandat membru CA

Ion Maria-Argentina - membru CA

Vane Alexandru-Florin - membru CA