Plata prin SMS !

ANUNT DE RECRUTARE PENTRU POZITIA DE ADMINISTRATOR NEEXECUTIV IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti