Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare:

Raport an 2017