Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: FURNIZAREA DE AUTOBUZE URMANE

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: 15 Autobuze de 12 metri pentru transportul urban, in sistem de leasing financiar;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa organizata integral prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 30.09.2014, ora 16:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 153145/14.08.2014.

Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro