Facilitati

 

 

CATEGORIILE DE CETATENI AI ORASULUI PLOIESTI CARE BENEFICIAZA DE PROTECTIE SOCIALA SI FACILITATI, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, PENTRU TRANSPORTUL CU MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC SI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACESTORA:1. ELEVI:

1.1. Elevii care invata in unitati de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat care studiaza pe raza municipiului Ploiesti pe parcursul anului calendaristic:

- abonament lunar - un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament bilunar - un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament saptamanal - un traseu si toate traseele reducere 50%.

Documentele necesare sunt:

-tabele intocmite anual de catre unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti transmise la SC TCE SA Ploiesti pana la data de 30 septembrie aferenta fiecarui an,sau adeverinta de elev sau copie dupa carnetul de elev, vizat la zi pentru situatiile in care elevii nu au fost trecuti in tabele;

- ulterior,elevii in baza carnetului de elev vizat la zi si a legitimatiei de calatorie pentru abonament, pot achizitiona abonamente reduse de la casieriile societatii si de la orice toneta

1.2 Elevii care invata in unitati de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat curs de zi, cu domiciliul sau resedinta in municipiul Ploiesti, care studiaza pe raza municipiului Ploiesti si care provin din familii ale caror venituri pe membru de familie nu depasesc suma de 2.364 lei net pe luna beneficiaza de gratuitate 100% pe parcursul anului calendaristic:

- abonament lunar - toate traseele, gratuit 100 %.

Documentele necesare sunt:

- tabele intocmite anual de catre unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti transmise la TCE SA Ploiesti in intervalul: 01 - 15 septembrie al fiecarui an cu elevii inscrisi pentru respectivul an scolar si care indeplinsc conditiile mai sus mentionate sau adeverinta de elev curs de zi sau copie carnet de elev vizat pe anul in curs pentru situatiile in care elevii nu au fost trecuti pe tabelele mai sus precizate;

- Legitimatia de calatorie pentru abonament;

- CI elev beneficiar cu varsta peste 14 ani;

- Certificat de nastere - original si copie pentru elevii sub 14 ani;

- BI/CI al unuia dintre parinti sau tutore original si copie;

- Copie document din care rezulta calitatea de tutore dupa caz;

- Cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit/Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal-formular tipizat eliberat la casieriile S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti, sau de pe site-ul TCE DESCARCARE CERERE ELEV MAI MIC DE 18 ANI sau DESCARCARE CERERE ELEV MAI MARE DE 18 ANI

- Declaratie pe propria raspundere privind venitul lunar net pe membru de familie de pana la 2364 lei inclusiv, data si semnata de parinti/tutori -formular tipizat eliberat la casieriile S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti sau de pe site-ul TCE DESCARCARE DECLARATIE DE VENIT

- Adeverinte care sa ateste ca veniturile pe membru de familie nu depasesc suma de 2.364 lei net/ luna,inclusiv;

- Documentele se depun o singura data la sediul societatii - Casieria Colectoare din strada Gageni nr.88, ulterior abonamentele se pot elibera de la Casieria Armoniei si Casieria Pod Inalt in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament si a carnetului de elev vizat la zi.

1.3. Elevii orfani si cei proveniti din casele de copii care invata in unitati de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat care studiaza pe raza municipiului Ploiesti pe parcursul anului calendaristic:

- abonament lunar - toate traseele, gratuit 100 %.

Documentele necesare sunt:

-tabele intocmite cu specificatia "ELEVI ORFANI", anual de catre unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti transmise la SC TCE SA Ploiesti.Tabelele vor fi insotite de copiile certificatelor de deces ale parintilor si decizia de pensie de urmas.

- abonamentele, ulterior depunerii tabelelor, se elibereaza lunar in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament si a cuponului de pensie de urmas numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

NOTA:

Documentele necesare eliberarii legitimatiei de calatorie pentru abonament sunt:

Pentru elevii de peste 14 ani, inclusiv elevii orfani:

- fotografie format mic;

- Carte de Identitate;

- Declaratie privind acordul prelucrarii datelor personale.

Pentru elevii de pana la 14 ani, inclusiv elevii orfani:

- 1 fotografie format mic;

- Certificat de nastere;

- Buletin/Carte de Identitate a unuia dintre parinti/tutore original si copie;

- Declaratie privind acordul prelucrarii datelor personale.

2. STUDENTI:

2.1. . Studentii din invatamantul superior acreditat/autorizat de pe raza municipiului Ploiesti pe tot parcursul anului universitar:

- abonament lunar-un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament bilunar -un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament saptamanal - un traseu si toate traseele reducere 50%.

Documentele necesare sunt:

- tabele intocmite de catre universitate, depuse la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88;

- in lipsa tabelelor de la universitate, lunar abonamentele se pot elibera in baza:

- Carte de Identitate -original si copie;

- Carnet de student vizat avand precizat "curs de zi";

- Legitimatiei de calatorie pentru abonament.

Abonamentele se elibereaza numai de la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

2.2. Studentii orfani din invatamantul superior acreditat/autorizat de pe raza municipiului Ploiesti pe tot parcursul anului universitar:

- abonament lunar-toate traseele gratuit 100 %.

Documentele necesare sunt:

- tabele cu specificatia "STUDENTI ORFANI", intocmite de universitatile la care studiaza. Tabelul va fi insotit de copiile certificatelor de deces ale parintilor si decizia de pensie de urmas;

-declaratie privind acordul prelucrarii datelor personale;

- abonamentele, ulterior depunerii tabelelor, se elibereaza lunar in baza buletinului de identitate/carte de identitate, legitimatiei de calatorie pentru abonament si a cuponului de pensie de urmas, numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

NOTA:

Documentele necesare eliberarii legitimatiei de calatorie pentru abonament sunt:

Pentru studenti, inclusiv studenti orfani:

-1 fotografie format mic;

-Carte de Identitate;

-Declaratie privind acordul prelucrarii datelor personale.

3. VETERANII DE RAZBOI, VADUVELE ( I.O.V.R.), DETINUTII POLITICI, DEPORTATI POLITICI:

- pentru veteranii razboi, vaduvele ( I.O.V.R.) abonament pe toate traseele, gratuit 100%;

Documentele necesare sunt:

- Buletin/Carte de Idenditate;

-Carnetului de membru al Asociatiei Veteranilor de Razboi;

Abonamentele se elibereaza lunar, in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

- pentru detinutii politici, deportatii politici abonament toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare sunt:

-Buletin /Carte de Identitate;

- Decizie/hotarare de acordare a calitatii de beneficiar al legii;

-Talonul de plata a drepturilor din luna curenta/precedenta celei in care se solicita abonamentul.

Abonamentele se elibereaza pe o perioada de 3 luni, numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

4. EROII MARTIRI SI LUPTATORI IN REVOLUTIE, URMASII EROILOR MARTIRI, BENEFICIARI AI LEGII 341/2004, ACTUALIZATA :

- circula pe toate traseele in baza legitimatiei de revolutionar decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare sunt:

-Buletin /Carte de Idenditate;

-Certificat de revolutionar original si copie;

- Legitimatie de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, in original si copie xerox;

- Documentele doveditoare pentru urmasii eroilor martiri original si copie.

Copia xerox a legitimatiei de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, se vizeaza anual numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

5. CETATENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI PLOIESTI:

- legitimatia emisa de municipalitate decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.

6. PENSIONARII INDIFERENT DE VARSTA SI CU PENSII LUNARE DE PANA LA 2100 LEI INCLUSIV, CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI:

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin si alte venituri care sa depaseasca limita de acordare a gratuitatii de pana la 2.100 lei inclusiv-formular tipizat eliberat la sediul T.C.E. S.A. Ploiesti,tonete sau de pe site-ul societatii DESCARCARE DECLARATIE PENSIONAR

- Decizie de pensionare / cupon pensie din luna anterioara solicitarii autorizatiei de calatorie gratuita original si copie;

- Buletin / Carte de identitate.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, pensionarii au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera de la orice toneta, inclusiv casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

Atentie:

Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.

7. PERSOANE CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI CU VARSTE DE PESTE 65 DE ANI FEMEI/70 DE ANI BARBATI FARA VENITURI:

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin venituri din surse proprii, nu desfasoara activitati remunerate de stat sau agenti economici /alte drepturi banesti mai mari de 2100 lei/ luna- formular tipizat,eliberat la sediul T.C.E. S.A. Ploiesti,tonete sau de pe site-ul societatii DESCARCARE DECLARATIE PERSOANA FARA VENIT

- Buletin / Carte de identitate-original si copie.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, persoanele cu varste de peste 65 de ani femei / 70 de ani barbati fara venituri au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88,pentru verificarea persoanelor in cauza in baza ANAF.

Documentele se depun numai la casieria colectoare, programul de lucru cu publicul: luni-vineri:7:00-20:00

sambata-duminica:inchis

Atentie:

Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.