Facilitati

 

 

CATEGORIILE DE CETATENI AI ORASULUI PLOIESTI CARE BENEFICIAZA DE PROTECTIE SOCIALA SI FACILITATI, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, PENTRU TRANSPORTUL CU MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC SI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACESTORA:1. ELEVI:

1.1. Elevii care invata in unitati de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat care studiaza pe raza municipiului Ploiesti pe parcursul anului calendaristic:

- abonament lunar - un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament bilunar - un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament saptamanal - un traseu si toate traseele reducere 50%.

Documentele necesare sunt:

-tabele intocmite anual de catre unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti transmise la SC TCE SA Ploiesti pana la data de 30 septembrie aferenta fiecarui an;

-carnet de elev vizat la zi, original si copie, ulterior depunerii tabelelor de catre unitatile de invatamant, de la orice toneta, inclusiv casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88, in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament.

1.2. Elevii orfani si cei proveniti din casele de copii care invata in unitati de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat care studiaza pe raza municipiului Ploiesti pe parcursul anului calendaristic:

- abonament lunar - toate traseele, gratuit 100 %.

Documentele necesare sunt:

-tabele intocmite cu specificatia "ELEVI ORFANI", anual de catre unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti transmise la SC TCE SA Ploiesti.Tabelele vor fi insotite de copiile certificatelor de deces ale parintilor si decizia de pensie de urmas.

- abonamentele, ulterior depunerii tabelelor, se elibereaza lunar in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament si a cuponului de pensie de urmas numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

2. STUDENTI:

2.1. . Studentii din invatamantul superior acreditat/autorizat de pe raza municipiului Ploiesti pe tot parcursul anului universitar:

- abonament lunar-un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament bilunar -un traseu si toate traseele reducere 50%;

- abonament saptamanal - un traseu si toate traseele reducere 50%.

Documentele necesare sunt:

- tabele intocmite de catre universitate, depuse la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88;

- in lipsa tabelelor de la universitate, lunar abonamentele se pot elibera in baza:

-Buletin / Carte de Identitate;

-Carnet de student vizat avand precizat "curs de zi";

-Legitimatiei de calatorie pentru abonament.

Abonamentele se elibereaza numai de la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

2.2. Studentii orfani din invatamantul superior acreditat/autorizat de pe raza municipiului Ploiesti pe tot parcursul anului universitar:

- abonament lunar-toate traseele gratuit 100 %.

Documentele necesare sunt:

- tabele cu specificatia "STUDENTI ORFANI", intocmite de universitatile la care unde studiaza.Tabelul va fi insotit de copiile certificatelor de deces ale parintilor si decizia de pensie de urmas;

- abonamentele, ulterior depunerii tabelelor, se elibereaza lunar in baza buletinului de identitate/carte de identitate, legitimatiei de calatorie pentru abonament si a cuponului de pensie de urmas, numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

NOTA:

Documentele necesare eliberarii legitimatiei de calatorie pentru abonament sunt:

-1 fotografie format mic;

-Buletin/Carte de Identitate.

Pentru elevii de pana la 14 ani, inclusiv elevii orfani:

-1 fotografie format mic;

-Certificat de nastere;

-Buletin/Carte de Identitate a unuia dintre parinti/tutore.

3. VETERANII DE RAZBOI, VADUVELE ( I.O.V.R.), DETINUTII POLITICI, DEPORTATI POLITICI:

- pentru veteranii razboi, vaduvele ( I.O.V.R.) abonament pe toate traseele, gratuit 100%;

Documentele necesare sunt:

- Buletin/Carte de Idenditate;

-Carnetului de membru al Asociatiei Veteranilor de Razboi;

Abonamentele se elibereaza lunar, in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

- pentru detinutii politici, deportatii politici abonament toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare sunt:

-Buletin /Carte de Identitate;

- Decizie /hotarare de acordare a calitatii de beneficiar al legii;

-Talonul de plata a drepturilor din luna curenta/precedenta celei in care se solicita abonamentul

Abonamentele se elibereaza pe o perioada de 3 luni, numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

4. EROII MARTIRI SI LUPTATORI IN REVOLUTIE, URMASII EROILOR MARTIRI, BENEFICIARI AI LEGII 341/2004, ACTUALIZATA :

- circula pe toate traseele in baza legitimatiei de revolutionar decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare sunt:

-Buletin /Carte de Idenditate;

-Certificat de revolutionar original si copie;

- Legitimatie de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, in original si copie xerox;

- Documentele doveditoare pentru urmasii eroilor martiri original si copie.

Copia xerox a legitimatiei de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, se vizeaza anual numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

5. CETATENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI PLOIESTI:

- legitimatia emisa de municipalitate decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.

6. PENSIONARII INDIFERENT DE VARSTA SI CU PENSII LUNARE DE PANA LA 2100 LEI INCLUSIV, CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI:

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin si alte venituri care sa depaseasca limita de acordare a gratuitatii;

- Decizie de pensionare / cupon pensie din luna anterioara solicitarii autorizatiei de calatorie gratuita;

- Buletin / Carte de identitate.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, pensionarii au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera de la orice toneta, inclusiv casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

Atentie:

Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.

7. PERSOANE CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI CU VARSTE DE PESTE 65 DE ANI FEMEI/70 DE ANI BARBATI FARA VENITURI:

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin venituri din surse proprii, nu desfasoara activitati remunerate de stat sau agenti economici /alte drepturi banesti mai mari de 2100 lei/ luna;

- Buletin / Carte de identitate.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, persoanele cu varste de peste 65 de ani femei / 70 de ani barbati fara venituri au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera numai la casieria colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

Atentie:

Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.