Membrii in Consiliul de Administratie:


-MANTOIU ANABELL OLIMPIA - MEMBRU PROVIZORIU
-VARLAN ALEXANDRU - MEMBRU PROVIZORIU
-SECHEL ADRIAN - MEMBRU PROVIZORIU
-TUDORA DORIN - MEMBRU
-ALDESCU AURORA - MEMBRU PROVIZORIU


Declaratii 2013:

Paul Florina - Presedinte CA

Gorneanu Violeta - membru CA

Anghel Paul - membru CA

Ionica Ion - membru CA

Marius Maselusa - membru CA

Declaratii 2014:

Paul Florina - Presedinte CA

Gorneanu Violeta - membru CA

Anghel Paul - membru CA

Ionica Ion - membru CA

Marius Maselusa - membru CA


Declaratii 2015:

Ionica Ion - Presedinte CA

Iacob Oana Cristina- membru CA

Anghel Paul - membru CA

Iordache Marian- membru CA

Marius Maselusa - membru CA


Declaratii 2016:

Mantoiu Anabell Olimpia - membru provizoriu CA

Varlan Alexandru- membru provizoriu CA

Aldescu Aurora - membru provizoriu CA

Sechel Adrian - membru provizoriu CA

Tudora Dorin - membru provizoriu CA